Q, Lô 84 P. Hoàng Cầu, Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội 100000, Vietnam

USB Transcend