BMB

 
 • HỆ THỐNG KARAOKE COMBO BMB AUDIO CSH-200 - COMBO 2

  Giá bán:   31.900.000 VNĐ

  Combo gồm có: 
  Cặp loa BMB Karaoke CSH-200 
  Cặp sub-woofer BMB Karaoke CSH-W200 
  Ampli Karaoke BMB DAH-100 Bluetooth 
  1 Dynamic Micro Karaoke BMB

  HỆ THỐNG KARAOKE COMBO BMB AUDIO CSH-200 - COMBO 2

  31.900.000 VNĐ

  568 Đặt mua sản phẩm

 • HỆ THỐNG KARAOKE COMBO BMB KARAOKE HOME DAH-100 - COMBO 1

  Giá bán:   22.900.000 VNĐ

  Combo gồm có: 
  Cặp loa BMB Karaoke CSH-200. 
  Ampli Karaoke BMB DAH-100 Bluetooth. 
  1 Micro Karaoke BMB. 
  Chân đế đi kèm loa.

  HỆ THỐNG KARAOKE COMBO BMB KARAOKE HOME DAH-100 - COMBO 1

  22.900.000 VNĐ

  552 Đặt mua sản phẩm

 • HỆ THỐNG KARAOKE BMB CSH 200 DAS 300 - CSH W200 - COMBO 3

  Giá bán:   40.900.000 VNĐ

  ombo gồm có: Cặp loa BMB Karaoke CSH - 200 
  Cặp sub-woofer BMB Karaoke CSH - W200 
  Ampli Karaoke BMB DAS-300 + Bộ phát Bluetooth 
  1 Remote Control Ampli 
  2 Micro Karaoke Dynamic BMB

  HỆ THỐNG KARAOKE BMB CSH 200 DAS 300 - CSH W200 - COMBO 3

  40.900.000 VNĐ

  541 Đặt mua sản phẩm